Αδεια Διαμονής

 • Μένεις και εργάζεσαι στην Ελλάδα
 • Ταξιδεύεις στην πατρίδα σου και στην Ευρώπη

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή κάλεσε στο 211-750-2400 ή Viber 693-773-0000

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή κάλεσε στο 211-750-2400 ή Viber 693-773-0000

Κατηγορίες Αδειών Διαμονής

 • Διαμονή για εργασία {εξαρτημένη, εποχική, παράτυπα διαμενόντων στην αγροτική οικονομία, αλιεργάτες)
 • Μπλε κάρτα της Ε.Ε. (απασχόληση υψηλής ειδίκευσης)
 • Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
 • Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα
 • Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
 • Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, GOLDEN VISA)
 • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
 • Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
 • Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας Έλληνα - Μόνιμη διαμονή - Προσωποπαγής άδεια διαμονής - Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών
 • Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας Πολίτη Τρίτης Χώρας - Αυτοτελής άδεια διαμονής
 • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
 • Άδεια διαμονής για σπουδές - Εθελοντική υπηρεσία - Επαγγελματική κατάρτιση - Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα
 • Άδεια διαμονής ερευνητή
 • Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής

Έχεις Απορίες;

Τι πρέπει να κάνεις;

1. Να με καλέσεις στο 211-750-2400 ή Viber 693-773-0000

1. Να με καλέσεις στο 211-750-2400 ή Viber 693-773-0000

2. Κλείνουμε ραντεβού και σε ενημερώνω για τα χαρτιά που πρέπει να έχεις

3. Μαζεύουμε μαζί τα χαρτιά που χρειάζεσαι

4. Ολοκληρώνω και καταθέτω τον φάκελο

5. Παρακολουθώ την υπόθεσή σου με τον αριθμό μητρώου

6. Κλείνουμε ραντεβού για να πάρεις την άδειας διαμονής

Τι κάνουμε εμείς για εσένα

Συγκεντρώνουμε τα χαρτιά που χρειάζονται. Τα μεταφράζουμε και τα επικυρώνουμε

Καταθέτουμε την αίτηση για ανανέωση ή για καινούρια άδεια διαμονής.

Παρακολουθούμε τον φάκελο σου και παραλαμβάνουμε την άδεια διαμονής σου.

Αναλαμβάνουμε την συνδρομή σε όποιο ζήτημα απαιτηθεί, όπως (την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, την διαγραφή από τον κατάλογο ανεπιθύμητων προσώπων κ.α).

Έχεις Απορίες;

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή κάλεσε στο 211-750-2400 ή Viber 693-773-0000

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή κάλεσε στο 211-750-2400 ή Viber 693-773-0000