Κωνσταντίνος Δαρίβας

ΔΑΡΙΒΑΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών & Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, LLM, LLB, BSc

Ο Δαρίβας Χ. Κωνσταντίνος διατηρεί το γραφείο του στην Αθήνα, όπου παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Με σπουδές στην Κύπρο και την Ελλάδα, εμπειρία ως συνεργάτη γνωστών δικηγορικών γραφείων στην Αθήνα και τη Λευκωσία και έντονο ενδιαφέρον σε θέματα οικονομικής θεωρίας, δικαίου του ανταγωνισμού και οικονομικού / ποινικού δικαίου είναι σε θέση να σας εκπροσωπήσει με επιτυχία σε κάθε δικαστική σας διαμάχη.

Σπουδές

  • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
  • Πτυχίο Νομικής – Ελληνικό Δίκαιο (LLB), Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική (LLM), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία

Επαγγελματική Κατάρτιση

Ο κ. Δαρίβας εργάστηκε ως ασκούμενος δικηγόρος στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Πειραιώς. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση, στο Δικηγορικό Γραφείο Καθ. Χάρη Σαββίδη στη Λευκωσία. Το επόμενο βήμα της επαγγελματικής του καριέρας, ήταν η συνεργασία του με το Δικηγορικό Γραφείο Καθ. Λεωνίδα Κοτσαλή στην Αθήνα, με κύριες αρμοδιότητες την προετοιμασία και σύνταξη νομικών εγγράφων, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη ποινικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των διαδίκων ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Διαχείριση Εταιρείας

Ο κ. Δαρίβας υπήρξε διαχειριστής της start-up εταιρείας με την επωνυμία «Δυναμική» ΙΚΕ, που έχει την έδρα της στην Αθήνα, με κύριο στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων. Οι κύριες λειτουργίες της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιχειρηματικού πλάνου, η παρακολούθηση ταμειακών ροών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η νομική εκπροσώπηση των εταιρειών, κ.ά.