Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Το Δικηγορικό Γραφείο “Κωσνταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, με την εμπειρία που διαθέτει στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων και το πλέγμα εξειδικευμένων συνεργατών (οικονομοτεχνικοί και φοροτεχνικοί σύμβουλοι), παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται οποιονδήποτε τύπο δανειακής σύμβασης με τα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα (δάνεια, πιστωτικές κάρτες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών και leasing), καθώς και με ζητήματα νομιμότητας των συμβατικών τραπεζικών όρων (Γ.Ο.Σ.).

Απαντούμε στις ερωτήσεις σας

Τι είναι τα Κόκκινα Δάνεια;

Μία από τις συνηθέστερες περιπτώσεις είναι  η χορήγηση δανείων τόσο σε ιδιώτες για την απόκτηση κυρίως σπιτιού, αλλά και σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής τους δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές τα κέρδη των Τραπεζικών Ιδρυμάτων είναι δυσθεώρητα, αφού ο δανεισμός γίνεται με υπέρογκους τόκους επί του κεφαλαίου. Η μη (εμπρόθεσμη) αποπληρωμή του δανείου το καθιστά ως κόκκινο, δηλαδή ως «μη εξυπηρετούμενο», με φοβερές επιπτώσεις στον δανειολήπτη.

Πότε χαρακτηρίζονται Κόκκινα τα δάνεια;

Ένα δάνειο μπορεί να χαρακτηριστεί μη εξυπηρετούμενο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δανειολήπτης αδυνατεί να το αποπληρώσει λόγω οικονομικών δυσκολιών ή όταν έχει καθυστερήσει να καταβάλει τις δόσεις του πάνω από 90 ημέρες.

Οι επιπτώσεις: Αναγκαστική Εκτέλεση και μεταπώληση σε Funds

Στο πλαίσιο αυτό, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, επιχειρώντας να αναλάβουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, είτε μεταπωλούν τα κόκκινα δάνεια σε funds, είτε κινούνται δικαστικά με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών. Σε κάθε περίπτωση, αντιπροτείνουν την εξαγορά των μη εξυπηρετούμενων χρεών σε πολύ χαμηλές αξίες.

Προς αποφυγή των ανωτέρω, το δικηγορικό μας γραφείο, διαχειρίζεται αποτελεσματικά, τις πολύπλοκες διαδικασίες ρύθμισης των κόκκινων δανείων για λογαριασμό των πελατών μας, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες εκάστου. Στόχος μας είναι η προστασία των έννομων συμφερόντων των δανειοληπτών, η δικονομική τους προστασία και η τελική ρύθμιση του δανείου σε βιώσιμα επίπεδα. Έτσι, το γραφείο μας, με ειδικές τραπεζικές, νομικές και οικονομικές γνώσεις, αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν:

 • Αξιολόγηση των όρων τραπεζικών συμβάσεων με τη μορφή ΓΟΣ
 • Ακύρωση Διαταγών Πληρωμής για χρεώσεις από παράνομα επιτόκια, ΚΑΙ καταχρηστικές ρήτρες
 • Ακύρωση Διαταγών Πληρωμής λόγω μη νόμιμης παράστασης των funds
 • Αναστολή Πλειστηριασμών επί ακινήτων δανειοληπτών
 • Απαγόρευση επιβολής προσημείωσης επί ακινήτων και ανάκληση προσημειώσεων
 • Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης λόγω παράνομης και καταχρηστικής όχλησης από τράπεζες
 • Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε δάνεια με ελβετικό φράγκο
 • Ακύρωση εντολών αναγκαστικής εκτέλεσης και κατασχέσεων

Διαπραγμάτευση με τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τα funds, με στόχο την θέση σε εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού για την ευνοϊκότερη ρύθμιση των οφειλών των δανειοληπτών. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο μας επιχειρεί:

 • Τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και την εξόφλησή τους σε περισσότερες δόσεις
 • Τη μείωση του επιτοκίου
 • Την εξάρτηση καταβολής τόκων από το ύψος των κερδών της επιχείρησης
 • Την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων
 • Την απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη
 • Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε πιστωτή ή τρίτο πρόσωπο
 • Τη διαγραφή μέρους των απαιτήσεων των πιστωτών

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου