Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ρύθμιση Οφειλών

Με το  Ν.5024/2023  αλλάζει ριζικά το νομοθετικό πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών. Οι οφειλέτες δύνανται, πλέον, να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τους θερμικούς πιστωτές( ήτοι οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων), το δημόσιο και τους  φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εξωδικαστικά, δηλαδή  χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια.

Οι σχετικές προβλέψεις της ρύθμισης είναι:

  • Η Μερική διαγραφή των χρεών έως 75% επί του αρχικού κεφαλαίου για φορείς του δημοσίου, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων ποσών προς τη ΑΑΔΕ, το ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ, έως 80% επί του κεφαλαίου και έως 100% επί των τόκων, δεδομένου ότι αποδεικνύεται η οικονομική δυσκολία αποπληρωμής.
  • Κατόπιν της μερικής διαγραφής των χρεών το υπολειπόμενο χρέος δύνατο να αποπληρωθεί μέσω ενός πλάνου δόσεων. Πιο συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του δημοσίου ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να αποπληρωθούν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, σε έως και 240 δόσεις. Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ήτοι έναντι των τραπεζών ή άλλων χρηματοοικονομικών τραπεζών δύνανται να αποπληρωθούν σε έως και 420 δόσεις για μεμονωμένα ποσά , δίδοντας πλήρως ή μερικώς ειδικά προνόμια. Τώρα, αναφορικά με τις ατομικές υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δίδεται η δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεων, ενώ για οφειλές νομικών προσώπων η δυνατότητα αποπληρωμής έως 180 δόσεων.
  • Ευάλωτα νοικοκυριά πρώτης κατοικίας προστατεύονται κατόπιν σχετικής αίτησης με κρατικής επιχορήγηση για αποπληρωμή δανείων για περίοδο 5 ετών.

Με το εξωδικαστικό μηχανισμό επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση της οφειλής προς όφελος του οφειλέτη, καθότι λαμβάνονται υπόψιν οι εκάστοτε οικονομικές του δυνατότητες και με την βοήθεια ενός έμπειρου δικηγόρο, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν απόψεις, ώστε να βρεθεί μια συναινετική πρόταση.

Το δικηγορικό γραφείο «Κωνσταντίνος Χ. Δαρίβας & Συνεργάτες» διαθέτει εξειδικευμένους και έμπειρους  συνεργάτες, στην ρύθμιση οφειλών με τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αναζητώντας πάντοτε την πιο προσοδοφόρα ρύθμιση κατά αναλογία με τις ανάγκες του οφειλέτη.

Ειδικότερα:

  • Αναλαμβάνουμε το χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την  αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Αναλαμβάνουμε την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και  την επαλήθευση των στοιχείων που αντλούνται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας από τους πιστωτές
  • Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση της αίτησης του εξωδικαστικού μηχανισμού και την ανάρτηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων
  • Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση  ενδεχόμενων αιτημάτων διόρθωσης που υποβάλλουν οι πιστωτές κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της αίτησης μέχρι την οριστική υποβολή της.
  • Αναλαμβάνουμε καθημερινή παρακολούθηση της πορείας της αίτησης .

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου