Ναυτικό δίκαιο

Ως Ναυτικό Δίκαιο χαρακτηρίζεται το σύνολο των Κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις που ανάγονται στο ναυτικό ή θαλάσσιο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και στη ναυτιλία γενικότερα. Το Ναυτικό Δίκαιο είναι ένας ιδιόμορφος κλάδος του Εμπορικού Δικαίου που ρυθμίζει αφενός μεν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου (Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο) και αφετέρου σε θέματα προστασίας ιδιωτικών σχέσεων και συμφερόντων (Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο).

 

Το μεν Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο διακρίνεται επιμέρους σε: (α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο που αφορά θέματα που προκύπτουν μεταξύ Χωρών από την ναυσιπλοΐα, (β) Διοικητικό Ναυτικό Δίκαιο που ρυθμίζει τους τρόπους κτήσης και αποβολής της εθνικότητας πλοίου, τον έλεγχο των πλοίων καθώς και τις προϋποθέσεις εκείνες της άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος, (ναυτική εργασία) κ.ά., και (γ) Ποινικό και Πειθαρχικό Ναυτικό Δίκαιο, που αφορά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα των ναυτικών.

 

Το δε Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο που διακρίνεται επιμέρους σε : (α) Ιδιωτικό Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο που ορίζει γενικά ποίου κράτους το εσωτερικό δίκαιο θα εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις ναυτιλιακών σχέσεων, όταν αυτές δεν είναι καθορισμένες. Επ΄ αυτών ακολουθούν οι Διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις και (Β) Ναυτεργατικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα ναυτικής εργασίας.

 

 

Τον Μάιο του 2023, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 5020/2023 με τίτλο «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’/29/15.2.2023). Στόχοι του νέου αυτού νόμου είναι ο σαφής διεθνής προσανατολισμός της εθνικής ναυτικής νομοθεσίας και η αποκατάσταση της συνοχής του Κώδικα, μετά τα ρήγματα που αυτή υπέστη από την κύρωση ικανού αριθμού διεθνών συμβάσεων, η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, η συστηματοποίηση της διαφάνειας και της δημοσιότητας των βασικών δικαιοπραξιών που αφορούν στην εκμετάλλευση των πλοίων, ο εκσυγχρονισμός, αφενός με τη ρύθμιση σύγχρονων μορφών ή εργαλείων συνεργασίας, αφετέρου με την αναμόρφωση υφιστάμενων ρυθμίσεων που αποδείχθηκαν ατελείς, μη επαρκείς ή παρωχημένες και, τέλος, η αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων που αφορούν στη ναυτιλία. Μακροπρόθεσμα, στοχεύει στο να καταστεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο ελκυστικότερο και φιλικότερο προς τους συναλλασσόμενους, ώστε να επιλέγεται συχνότερα ως εφαρμοστέο από τα συμβαλλόμενα μέρη και να συμβάλλει, στο μέτρο που του αναλογεί, στην ενδυνάμωση της ελληνικής σημαίας, καθώς και στην ενίσχυση της ναυτιλίας.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Δικηγορικό Γραφείο “Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, αναλαμβάνει την διαχείριση κάθε υπόθεσης που σχετίζεται με το Ναυτικό Εμπορικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο Ιδιωτικού όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου. Οι εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό συνεργάτες μας, είναι σε θέση να σας παρέχουν ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα που άπτονται:

  • Αγορά και Πώληση πλοίων τοπικά ή διασυνοριακά (επιβατηγά, πλοία μεταφοράς φορτίου, δεξαμενόπλοια, γιοτ/σκάφη) νηολογημένα είτε υπό ελληνική είτε ξένη σημαία
  • Διαπραγματεύσεις για την αγορά και πώληση πλοίων
  • Σύσταση ελληνικών και ξένων νομικών προσώπων (εταιρείες, καταπιστεύματα, ιδρύματα)
  • Εγγραφή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα
  • Σύνταξη συμβάσεων σε θέματα Ναυτιλίας (λ.χ. συμφωνιών αγοράς)
  • Καθορισμός νηογνώμονα για καθορισμό τιμής πώλησης και αξιολόγηση ζητημάτων σημαίας
  • Κατασκευή και επισκευή πλοίων
  • Συλλήψεις πλοίων μετά των φυσικών προσώπων
  • Ανάκτηση εκκρεμών πληρωμών
  • Ζητήματα θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων (ευθύνη από σύγκρουση, ρύπανση, ασφαλιστικά θέματα) και εκπροσώπηση ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου