Διοικητικό δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα του Δικαίου που απαιτεί βαθιά νομική γνώση και πλήρη κατανόηση των θεσμικών κανόνων που διέπουν την λειτουργία των οργάνων της Διοίκησης τόσο μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με τους διοικούμενους κατά την διαδικασία έκδοσης (ή παράλειψης έκδοσης) διοικητικών πράξεων. Εγείρονται έτσι διάφορα ζητήματα που αφορούν τις επιμέρους διακρίσεις των εξουσιών, την σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών Διοικητικών Οργάνων, καθώς και την αστική ευθύνη του δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Το δικηγορικό γραφείο “Κωνσταντίνος Δαρίβας & Συνεργάτες”, διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες, οι οποίοι είναι σε θέση να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα των υποθέσεων που ανακύπτουν, πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης, του Κράτους Δικαίου και της προστασίας του Διοικουμένου, όπως αυτές υπαγορεύονται από το Σύνταγμα.

 

Ειδικότερα, οτο γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, οι οποίες συνίσταται σε κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ των εντολέων μας και της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι για παράδειγμα οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κα. και η οποία μπορεί να επιλυθεί είτε εξωδικαστικά στο πλαίσιο συμβιβαστικής επίλυσης, είτε μέσω της διαστικής εκπροσώπησης.

 

Οι έμπειροι συνεργάτες μας, αναλαμβάνουν να χειριστούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και υποθέσεις που αφορούν τους εξής τομείς:

 • Σύνταξη Δικογράφων (αγωγή, αίτηση ακύρωσης, προσφυγή, έφεση, αναίρεση)
 • Αγωγή Αποζημίωσης
 • Δημόσιοι Διαγωνισμοί
 • Φορολογικές Διαφορές
 • Διαφορές από επιβολή δημοτικών τελών και φόρων
 • Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Υπηρεσιακή εξέλιξη ιατρών και στρατιωτικών
 • Χορήγηση Σύνταξης
 • Διεκδίκηση Επιδομάτων
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο (ένομμες Σχέσεις Ενοριών, Μητροπόλεων και Μοναστηριών)

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου