Δίκαιο ανταγωνισμού

Ως δίκαιο ανταγωνισμού νοούνται οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία του ανταγωνισμού από ανεπιθύμητες πρακτικές επιχειρήσεων και από περιορισμούς. Στο ελληνικό δίκαιο γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού και του ελεύθερου ανταγωνισμού.


Το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού απαγορεύει πρακτικές επιχειρήσεων οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα συναλλακτικά ήθη. Ο νόμος 146/1914 προβλέπει μια γενική ρήτρα για την απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων φυσικά επιτρέπεται, ώστε να αυξάνεται το πελατολόγιό τους και τα κέρδη τους, αυτό όμως υπόκειται σε όρια, πέραν των οποίων ο νομοθέτης δεν επιτρέπει να ασκείται ανταγωνισμός. Το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού προστατεύει τον ανταγωνισμό ως θεσμό, τις ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις αλλά και τον καταναλωτή. Κύριο αντικείμενο εφαρμογής είναι η προστασία του καταναλωτή από την παραπλάνηση, καθώς ο καταναλωτής στερείται πολλές φορές την ελευθερία επιλογής και έτσι δεν είναι εις θέσιν να κρίνει και αποφασίσει περί των προϊόντων και υπηρεσιών που του προσφέρονται.


Το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού προστατεύει τον ανταγωνισμό από περιορισμούς που οι ίδιες οι επιχειρήσεις θέτουν. Βασικός κανόνας είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι μια επιθυμητή κατάσταση στην αγορά, πλην όμως οι επιχειρήσεις συχνά μέσω συμφωνιών ή μονομερών πρακτικών προσπαθούν να τον περιορίσουν. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν νόμιμες προβλέψεις ώστε να αποτρέπονται τέτοιες πρακτικές και να διασφαλίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά. Το δίκαιο ελευθέρου ανταγωνισμού περιλαμβάνεται στο νόμο 3959/2011, που αντικατέστησε τον προηγούμενο με αριθμό 703/1977.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο “Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, έχοντας μακροχρόνια πείρα στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού και στην προστασία των σημάτων δραστηριοποιείται στο δίκαιο τόσο του ελεύθερου όσο και του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο καθορισμός τιμών, το αθέμιτο εμπόριο ενώ συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε θέματα διανομής και συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις κάθετες συμφωνίες. Οι συνεργάτες μας έχουν συντάξει πληθώρα αγωγών που αφορούν διαδεδομένες και μη αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση θετικών αποφάσεων.

 

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και την αναγκαία εμπειρία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας κάθε υπόθεση που θα μας αναθέσουν οι πελάτες μας, σχετικά με:

  • Δεσπόζουσα Θέση επιχείρησης στην αγορά
  • Lobby
  • Αθέμιτη αντιγραφή/απομίμηση προϊόντος ή υπηρεσίας
  • Αθέμιτη αντιγραφή/απομίμηση σήματος ή εμπορικής ονομασίας ή domain name
  • Αθέμιτη αντιγραφή/απομίμηση πνευματικού έργου
  • Αθέμιτη απόσπαση πελατείας
  • Αθέμιτη αντιγραφή τεχνογνωσίας (know – how)
  • Παραπλανητική ή συγκριτική διαφήμιση
  • Δυσφημιστικές διαδόσεις και φήμες σε βάρος ανταγωνιστή
  • Παράνομη χειραγώγηση τιμών ή προσφοράς και ζήτησης

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου