Απόκτηση ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Το γραφείο μας, σας παρέχει νομική υποστήριξη και καθοδήγηση κατά την διαδικασία απόκτησης ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, καθιστώντας έτσι την κτήση ακινήτου μια ασφαλή και νομικά κατοχυρωμένη διαδικασία, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα. Παραμένουμε δίπλα σας από το πρώτο βήμα της διαδικασίας, αυτό του νομικού ελέγχου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και την δήλωση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έως και την κατακύρωση και εγκατάστασή σας στο ακίνητο. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας αφορούν τους εξής τομείς :

  • Έλεγχος τίτλων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο
  • Χειρισμό και επίβλεψη της διαδικασίας του πλειστηριασμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
  • Διαχείριση πολεοδομικών και φορολογικών ζητημάτων μέσω δικτύου συνεργαζόμενων μηχανικών και λογιστών
  • Δήλωση συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και κατάθεση εγγυοδοσίας
  • Κατακύρωση και μεταγραφή κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο
  • Αποβολή πρώην ιδιοκτήτη – μισθωτή από ακίνητο
  • Καταγγελία μίσθωσης και αποβολή μισθωτή

Απαντούμε στις ερωτήσεις σας

Τι είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ;

Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας εκποιείται η ακίνητη ή/και κινητή περιουσία του οφειλέτη, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές του και να ικανοποιηθούν νόμιμα οι δανειστές του. Πλέον ο πλειστηριασμός γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα από τον πιστοποιημένο Υπάλληλο Πλειστηριασμού (αρμόδιο συμβολαιογράφο).

Γιατί να προτιμήσω την αγορά ακινήτου μέσω ενός ηλεκτρονικού πλειστηριασμού;

Γιατί αποτελεί μία έξυπνη, ασφαλή και κερδοφόρα επενδυτική επιλογή για τον αγοραστή. Η τιμή της πρώτης προσφοράς αντιστοιχεί καταρχάς στα 2/3 της εκτίμησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με την έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων. Επομένως, η τιμή πρώτης προσφοράς έχει καταρχάς 33% έκπτωση σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου που θα έπρεπε να καταβάλει κανείς υπό κανονικές συνθήκες. Εξάλλου, αν ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος τουλάχιστον δυο φορές, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω σημαντική μείωση του τιμήματος του ακινήτου, οπότε η έκπτωση στην αρχική τιμή – τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού να είναι ακόμη μεγαλύτερη από την προαναφερόμενη έκπτωση του 33%. Τέλος, μέσω της αγοράς ενός ακινήτου από ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, το παραλαμβάνει κανείς «καθαρό», δηλαδή ελεύθερο βαρών αφού μετά την κατακύρωσή του από πλειστηριασμό, αυτά εξαλείφονται.

Πως λαμβάνω γνώση των προς πλειστηριασμό ακινήτων;

Τα προς πλειστηριασμό ακίνητα μπορεί να αναρτηθούν υπό την αιγίδα του ελληνικού δημοσίου μέσω της επίσημης σελίδας https://www.eauction.gr/, που φέρει το σήμα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, είτε στην επίσημη επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (http://auctions.aade.gr).

Πως και μέχρι πότε μπορεί να ποβληθεί αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από εμάς εντός του οριζόμενου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και μέχρι πότε πρέπει να κατατεθούν;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή είναι κατά περίπτωση τα οριζόμενα εκ του νόμου, αναλόγως της νομικής μορφής και της χώρας προέλευσης του υποψηφίου πλειοδότη. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως φυσικά έγγραφα στο γραφείο του Υπαλλήλου του Πλειστηριασμού, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται εκ του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πότε εγκρίνεται η αίτηση για συμμετοχή στον πλειστηριασμό;

Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και μετά την διακρίβωση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την πιστοποίηση καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ο Υπάλληλος του Πλειστηριασμού θα εγκρίνει την αίτηση συμμετοχής σας. Σε συνέχεια της έγκρισης, θα λάβετε e-mail από το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ με το οποίο θα ενημερωθείτε ότι έχετε δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

Πως υποβάλλονται οι προσφορές;

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που διενεργούνται είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.

Τι είναι η «Τιμή 1ης προσφοράς», τι μορφή πρέπει να έχει αυτή και τι ποσό προσφοράς μπορώ να υποβάλλω πάνω από την τιμή της τρέχουσας τιμής;

Η «Τιμή 1ης προσφοράς» είναι τιμή στην οποία θα πρέπει να προστεθεί κατ'ελάχιστο το βήμα αύξησης (€1,00) ώστε να προκύψει η ελάχιστη έγκυρη τιμή προσφοράς από τους υποψήφιους πλειοδότες, όταν ξεκινά ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. Η αριθμητική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να είναι ρητός, δεκαδικός αριθμός με το πολύ δύο δεκαδικά ψηφία δεξιά της υποδιαστολής. Η αριθμητική τιμή της προσφοράς σας, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή της τρέχουσας τιμής τουλάχιστον κατά το βήμα αύξησης (€1,00), τουτέστιν της προσφοράς η οποία βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη.

Πως λαμβάνω γνώση για το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού και τα στοιχεία του υπερθεματιστή;

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια όπως εκάστοτε ισχύουν, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας τα πράγματα στον υπερθεματιστή. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης συμμετέχοντας στον πλειστηριασμό, δύναται να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και να λάβει αντίγραφο της εκθέσεως και όποια άλλη πληροφορία νομίμως αιτηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, πατήστε εδω : https://www.eauction.gr/FAQ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου