Αεροπορικό δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο “Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών με βαθιά γνώση των βασικότερων νομοθετημάτων του Αεροπορικού Δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού, όπως η Διεθνής Σύμβαση του Σικάγου (1947) για τη διεθνή Πολιτική Αεροπορία, ο Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988), η Σύμβαση της Βαρσοβίας 1929 ενοποιημένη με όλα τα πρωτόκολλα που την τροποποιούν, η Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 (Ν. 3006/2002), ο Κανονισμός (ΕΚ) 2027/1997 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2002 και Κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

 

Περαιτέρω, το γραφείο μας, συνεργαζόμενο με ειδικούς εμπειρογνώμονες , είναι σε θέση να αναλάβει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα κάθε ζήτημα που άπτεται του Ελληνικού Αεροπορικού Δικαίου και των Διεθνών Αεροπορικών Θεμάτων, όπως:

  • Συμβάσεις Ναύλωσης Αεροπορικών Συμβάσεων
  • Συμβάσεις μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών πρακτόρων
  • Πώληση/Αγορά και μίσθωση αεροσκαφών
  • Συμφωνίες για τη συντήρηση αεροσκαφών
  • Απαιτήσεις επιβατών (λ.χ. από ατυχήματα/ πλημμελή εκπλήρωση σύμβασης)
  • Εγγραφές και διαγραφές Αεροσκαφών και Μηχανών Αεροσκαφών στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Το Αεροπορικό Δίκαιο, ως κλάδος του Εμπορικού Δικαίου, αποτελεί τη θέσπιση ειδικών διεθνών δημοσίων και ιδιωτικών κανόνων για την αντιμετώπιση προβλημάτων των αεροπορικών συγκοινωνιών αλλά και κάθε συναφούς ενδιαφέροντος. Διακρίνεται σε Διεθνές Δημόσιο και Διεθνές Ιδιωτικό Αεροπορικό Δίκαιο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πολιτική αεροπορία.


Με δεδομένο ότι η πολιτική αεροπορία γενικά, έχει εκ του χώρου ανάπτυξής της διεθνή χαρακτήρα, ένα μεγάλο μέρος του Αεροπορικού Δικαίου αποτελεί Διεθνές Δίκαιο ή διεθνώς ομοιόμορφο δίκαιο που χαρακτηρίζει και τους εσωτερικούς εθνικούς κανονισμούς που διαμορφώθηκαν κατόπιν διεθνών συμφωνιών.


Πυρήνας του Διεθνούς Αεροπορικού Δικαίου είναι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ο οποίος ρυθμίζει τις διεθνείς αερομεταφορές. Αποτελεί τμήμα του ΟΗΕ και ιδρύθηκε το 1947 σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγο του 1944 κατά τη συνδιάσκεψη για τη διεθνή πολιτική αεροπορία. Μέλη του είναι 191 χώρες και η έδρα του βρίσκεται στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα σημαντικότερα καθήκοντα του ICAO άπτονται τομέως όπως η προτυποποίηση και ασφάλεια της αεροπλοΐας, η ρύθμιση του διεθνούς αεροπορικού δικαίου, λόγω τεχνολογικής εξέλιξης ή άλλους λόγους (π.χ. αεροπειρατεία), η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών με κοινά προγράμματα υποστήριξης των μελών για τη χρηματοδότησή τους, καθώς και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, η διανομή και διαχείριση των κωδικών ICAO για τα αεροδρόμια, τα αεροσκάφη και τις αεροπορικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η προτυποποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων, σε παγκόσμιο ενιαίο τύπο κλπ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου