Προφίλ

Η πολύ καλή νομική κατάρτιση και η διαρκής ενημέρωση για τη νομολογία και τις σχετικές τροπολογίες μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πλήρη γνώση των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την ενσωμάτωση, τη διοίκηση, τη λογιστική απεικόνιση, τον έλεγχο, το φορολογικό σχεδιασμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη εταιρειών.

Παράλληλα συνεργαζόμαστε με διεπιστημονικές ομάδες καθώς και με επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, προκειμένου να παρέχουμε ολοκληρωμένες και ακριβείς υπηρεσίες στους εντολείς μας. Διαθέτουμε πρότερη επιτυχής ενασχόληση με επιχειρηματικά εγχειρήματα που προσφέρουν πρόσθετες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κωνσταντίνος Δαρίβας

Ο Κωνσταντίνος Χ. Δαρίβας διατηρεί το γραφείο του στην Αθήνα, όπου παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Υποβολή Βιογραφικού για Συνεργασία

Εάν επιθυμείτε συνεργασία μαζί μας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στην φόρμα υποβολής βιογραφικού