Εμπορικό δίκαιο – Δίκαιο εταιρειών

Ένας από τους βασικότερους τομείς δραστηριοποίησης του Δικηγορικού Γραφείου “Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, είναι το Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Εταιρειών. Έχοντας εμπειρία στο αντικείμενο, παρέχουμε νομικές συμβουλές για κάθε ζήτημα εταιρικού δικαίου σχετικό με τη σύσταση, τη λειτουργία, την λύση, την πτώχευση και αναδιάρθρωση εταιρειών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου.

 

Διαθέτοντας ένα ευρύ πελατολόγιο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, το γραφείο μας διαχειρίζεται κάθε νομικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σε θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των έννομων συμφερόντων των εντολέων μας, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, συνδράμοντάς τους με νομικές συμβουλές και εκπροσωπώντας τους δικαστικά σε κάθε ζήτημα εμπορικής ή εταιρικής φύσεως.

 

 

Διακρινόμαστε για την ταχύτητα και τον βαθμό αφοσίωσής μας και φροντίζουμε να σταθμίζουμε τις ανάγκες της κάθε εταιρείας και τις ιδιαιτερότητες της, με γνώμονα την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Σύσταση εταιρίας, σωματείου, κοινοπραξίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ίδρυση και Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών τους ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα
 • Νομικός Έλεγχος Εταιρειών
 • Διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων
 • Αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης
 • Συνέλευση μετόχων/εταίρων
 • Προσβολή και ακύρωση αποφάσεων διοίκησης ή συνέλευσης μετόχων/εταίρων
 • Προστασία δικαιωμάτων μετόχων/εταίρων – δικαιώματα μειοψηφίας
 • Προστασία από παράνομες ενέργειες διοίκησης
 • Αποζημίωση κατά μελών διοίκησης
 • Προβλήματα διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης)
 • Σύνταξη συμβάσεων και συμφωνητικών
 • Συμβάσεις Δικαιόχρησης (franchising)
 • Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για εταιρικά/ εργασιακά ζητήματα
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων
 • Εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας
 • Ίδρυση και λύση εργατικής σχέσης
 • Υπολογισμός αποζημίωσης και δικαιώματα κατά την απόλυση
 • Άκυρη απόλυση
 • Δυσμενής μεταβολή όρων εργασίας
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές εταιρειών
 • Πτωχεύσεις, Εξυγιάνσεις - Αναδιαρθρώσεις εταιρειών
 • Κλείσιμο εταιρείας - Λύση και Εκκαθάριση Εταιρειών
 • Αξιόγραφα – Επιταγές – Συναλλαγματικές
 • Εργατικά ατυχήματα

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου