Κληρονομικό δίκαιο

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού, το δικηγορικό μας γραφείο “Κωνσταντίνος Δαρίβας & Συνεργάτες”, διαχειρίζεται τις κληρονομικές σας υποθέσεις, προσφέροντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα περιπτώσεων. Στόχος μας είναι η διαχείριση των υποθέσεων με εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, ώστε οι κληρονομικές υποθέσεις να περατώνονται επιτυχώς και στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα, προς αποφυγή άσκοπων ενεργειών και προς όφελος των εντολέων μας.


Το γραφείο μας, έχοντας αντιμετωπίσει μία μεγάλη περιπτωσιολογία υποθέσεων κληρονομικού δικαίου, χειρίζεται επιτυχώς τόσο τη δικαστική όσο και την εξωδικαστική επίλυσή τους. Διαθέτοντας εμπειρία ετών και ένα ευρύ πλέγμα συνεργατών (μεσίτες, συμβολαιογράφοι, λογιστές, εκτιμητές, δικαστικοί γραφολόγοι – πραγματογνώμονες), λειτουργεί καταρχάς συμβουλευτικά προκειμένου να πληροφορηθείτε σχετικά με τα ωφελήματα και βάρη που συνεπάγεται η αποδοχή μιας κληρονομιάς, την διεκδίκηση της κληρονομιάς περιουσίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, την εκκαθάριση ελληνικών κληρονομιών για λογαριασμό ομογενών και αλλοδαπών. Ειδικότερα, το γραφείο μας εξειδικεύεται σε τομείς όπως :

 • Σύνταξη Διαθήκης
 • Δημοσίευση Διαθήκης και Κήρυξη της ως Κυρίας
 • Προσβολή Διαθήκης - Αγωγή Ακύρωσης Διαθήκης
 • Αγωγή Προσβολής Νόμιμης Μοίρας
 • Αγωγή Μέμψης Άστοργης Δωρεάς
 • Αγωγή προσβολής Διαθήκης λόγω πλαστότητας, πλάνης, απάτης, απειλής, παράλειψης κληρονόμου
 • Εντοπισμός Τίτλου Ιδιοκτησίας
 • Έρευνα και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • Έρευνα νομικής και πραγματικής κατάστασης των ακινήτων
 • Προστασία Κληρονομιάς
 • Εκκαθάριση Κληρονομιάς
 • Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομιάς
 • Άδεια Αποδοχής Κληρονομιάς από ανήλικο
 • Αποδοχή ανηλίκων με το ευεργέτημα της απογραφής
 • Αγωγή Διανομής Κληρονομιάς
 • Έκδοση Πιστοποιητικών
 • Έκδοση Κληρονομητηρίου
 • Αποσφράγιση
 • Ρευστοποίηση Κληρονομιάς και απόδοσή της στους κληρονόμους.
 • Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων στην Ελλάδα
 • Ορισμός Εκτελεστή Διαθήκης

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου