Αστικό

Ως Αστικό Δίκαιο ορίζεται ο κλάδος του δικαίου στον οποίο ρυθμίζονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Είναι ο κλάδος του δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου.

 

Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:

 • τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 • το Ενοχικό Δίκαιο
 • το Εμπράγματο Δίκαιο
 • το Οικογενειακό Δίκαιο
 • το Κληρονομικό Δίκαιο

Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε υποθέσεις:

 • Διαζυγίων
 • Διατροφών
 • Ασφαλιστικών μέτρων
 • Επιμέλειας τέκνων
 • Περιουσιακών διεκδικήσεων
 • Διαδικασίας υιοθεσίας
 • Αποδοχής κληρονομιάς
 • Αποποίησης κληρονομιάς
 • Διαθήκες
 • Γονικής μέριμνας
 • Άρση υποθηκών
 • Μισθώσεων κατοικιών
 • Μισθώσεων επαγγελματικών χώρων
 • Αγοράς κατοικιών
 • Πώλησης κατοικιών
 • Υπερχρεωμένων νοικοκυριών
 • Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου
 • Διεκδίκησης οφειλόμενων χρημάτων
 • Αδικαιολόγητου πλουτισμού
 • Εμπράγματου δικαίου
 • Συντάξεων