Ιατρικά Λάθη

Έχετε υποστεί αδικία στον τομέα της υγείας;

Σεβόμενοι την κάθε περίπτωση και τηρώντας πάντα το απόρρητο, σας ενημερώνουμε και σας βοηθάμε για την ηθική και οικονομική δικαίωσή σας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 211-750-2400

Τι μπορείτε να διεκδικήσετε

Σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ιατρός ευθύνεται βάσει του Αστικού Κώδικα (άρθρα 914, 297, 298, 330) και υποχρεούται να σας αποζημιώσει.

 

Αν λόγω του σφάλματος αυτού απείχατε από την εργασία σας με αποτέλεσμα να χάσετε το εισόδημα σας ή μέρος αυτού, δικαιούστε επιπλέον  αποζημίωση .

 

Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που το ιατρικό λάθος προκάλεσε επιβάρυνση της ψυχική σας υγείας (ψυχική ταλαιπωρία,
θλίψη, κατάθλιψη κλπ),  μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημίωση για ηθική βλάβη ή και ψυχική οδύνη αν το λάθος αφορά συγγενή ή αγαπημένο πρόσωπο το οποίο απεβίωσε.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε την ηθική και οικονομική σας δικαίωση και από το Νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται ο ιατρός που έκανε το σφάλμα, διότι το βαραίνει ευθύνη (άρθρο 932 Αστικού Κώδικα και αποφάσεις του Αρείου Πάγου 1856/2016 και 1185/2006).

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι, αν αποδειχθεί ότι το ιατρικό σφάλμα έγινε από ιατρό δημοσίου νοσοκομείου, στρεφόμαστε κατά του νοσοκομείου ζητώντας την ίδια αποζημίωση για όλους τους παραπάνω λόγους

 

Απλή και Γρήγορη διαδικασία
Χωρίς ψυχοφθόρες διαδικασίες.

1ο Βήμα

Περίοδος Διαμεσολάβησης

Αρχικά αναζητούμε την εξωδικαστική λύση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία σε αυτό το σημείο δίδεται η εντολή για σύνταξη αγωγής με την οποία ζητούμε αποζημίωση ενώπιον δικαστηρίου

2ο Βήμα

Κατάθεση Αγωγής

Η αγωγή κατατίθεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται η φυσική σας παρουσία. Σε περίπτωση που το σφάλμα έγινε σε ιδιωτική κλινική, θα χρειαστεί να βρείτε δύο μάρτυρες, οι οποίοι θα καταθέσουν τα γεγονότα ενώπιον Συμβολαιογράφου. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το γραφείο μας.

3o Στάδιο

Αναμονή για Δίκη

Ο ορισμός της δίκηες δεν ξεπερνά το ένα έτος από τοκλείσιμο του φακέλου

Γνωρίζετε αν έχετε υποστεί Ιατρικό Λάθος;