Συναινετικό Διαζύγιο

Λύστε τον γάμο σας σε μόλις 12 ημέρες!

  • Χωρίς δικαστήρια
  • Χωρίς τη δική σας παρουσία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 211-415-6540

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 211-415-6540

Για επείγουσα κατάσταση μπορείτε να καλέσετε στο 693-773-0000
Για επείγουσα κατάσταση μπορείτε να καλέσετε στο 693-773-0000

Τι είναι το συναινετικό διαζύγιο;

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, έχοντας ρυθμίσει πρώτα θέματα διατροφής ανήλικων τέκνων, επιμέλειας και επικοινωνίας  (εφόσον υπάρχουν). Όπως επίσης θέματα με την κοινή περιουσία και την μετεγκατάσταση του ενός εκ των δύο συζύγων.

 

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο ιδανικός τρόπος λύσης του γάμου για τον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να είναι ενήμερα. Με τελικό σκοπό να προχωρήσουν αμφότερα σε λύση του γάμου τους.

 

Μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατό να επιτευχθεί μία λύση, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων και να ικανοποιεί αμφότερους τους συζύγους χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις.

Γιατί να επιλέξω συναινετικό διαζύγιο;

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο πλέον οικονομικότερος και ταχύτερος τρόπος συναινετικής λύσης ενός γάμου (διαζύγιο), εφόσον βέβαια τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συναινετική διάθεση.

 

Η διαδικασία δεν λαμβάνει χώρα πια ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου αλλά ενώπιον ενός οποιουδήποτε συμβολαιογράφου. Εκεί κατατίθεται το ιδιωτικό συμφωνητικό και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε μόλις 12 ημέρες.

Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία;

1. Αρχικά οι δύο σύζυγοι αποφασίζουν από κοινού την λύση του γάμου τους.

2. Συντάσσεται και υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει τα θέματα επικοινωνίας, διατροφής και επιμέλειας.

3. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία, υπογράφεται ειδικό πληρεξούσιο

4. Συντάσσεται και υπογράφεται συμβολαιογραφική πράξη σε συμβολαιογράφο για την λύση του γάμου.

5. Γίνεται πνευματική λύση του γάμου. (εφόσον έχει τελεστεί θρησκευτικός γάμος)

6. Καταχωρείται η λύση του γάμου στο Ληξιαρχείο.

Τι δικαιολογητικά – έγγραφα χρειάζονται για να ξεκινήσουμε;

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται ηλεκτρονικά εδώ ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)

Ληξιαρχική πράξη γάμου (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο, μέσω τηλεφωνικής αίτησης στο 1502 ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)

Θέλετε να προχωρήσετε σε συναινετικό διαζύγιο;