Ακίνητα

Είτε πρόκειται για μίσθωση κατοικίας είτε για μίσθωση επαγγελματικής στέγης ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) του ακινήτου έχει υποχρέωση να παραδώσει τη χρήση του μισθίου, ο δε μισθωτής (ενοικιαστής) έχει υποχρέωση να καταβάλλει το μίσθωμα . Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ο μισθωτής (ενοικιαστής) δεν καταβάλλει το ενοίκιο; Η σχετικά σύντομη...

Τα ακίνητα, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ανήκοντα σε ορισμένο ιδιοκτήτη - πρόσωπο εμφαίνονται στα βιβλία του ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και θεωρούνται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου . Τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη περιέρχονται στην περιουσία του Δημοσίου μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 15 ετών...