Αρθρογραφία

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, έχοντας ρυθμίσει πρώτα θέματα διατροφής ανήλικων τέκνων, επιμέλειας και επικοινωνίας  (εφόσον υπάρχουν). Όπως επίσης θέματα με την κοινή περιουσία και την μετεγκατάσταση του ενός εκ των δύο συζύγων. Μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4509/2017...

Είτε πρόκειται για μίσθωση κατοικίας είτε για μίσθωση επαγγελματικής στέγης ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) του ακινήτου έχει υποχρέωση να παραδώσει τη χρήση του μισθίου, ο δε μισθωτής (ενοικιαστής) έχει υποχρέωση να καταβάλλει το μίσθωμα . Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ο μισθωτής (ενοικιαστής) δεν καταβάλλει το ενοίκιο; Η σχετικά σύντομη...

Τα ακίνητα, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ανήκοντα σε ορισμένο ιδιοκτήτη - πρόσωπο εμφαίνονται στα βιβλία του ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και θεωρούνται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου . Τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη περιέρχονται στην περιουσία του Δημοσίου μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 15 ετών...

Το Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε μία  απόφαση που κρίνει το ζήτημα των αναδρομικών, όμως δε λύνει το πρόβλημα. Αυτό που διεκδικεί η πλειοψηφία των συνταξιούχων που έχει κινηθεί νομικά είναι η επιστροφή των αναδρομικών από 01/01/2013 έως και τις 31/12/2018. Οι εκδικάσεις των αγωγών προχωρούν...